Africký deník

Keňa & Tanzánie

aneb učitelka a žena v domácnosti v Africe

Červenec 1999

Text

Mapa

Fota

Autorka: Martina Levorová

Členka expedice: Veronika Mourycová