Střední Brdy

Krajina neznámá


                    

                       

                                                                     Malý Padrťský rybník

                                 

Na Hřebenech

Dobytí Toku  

Vrch Jordán

 Nádrž Láz

                                             

Velký Padrťský rybník

Na  Hřebenech

   Vrch Pec

  Les na Peci

                                 

Tissý rybník   

  Podzim na hradu Valdek 

     Hrad Valdek a  Záskalsko 

Brdský prales

           

Brdský prales

Brdský prales

Padrťský potok

Padrťský potok

 

Valdek

Valdek

Les na Peci

Brdský soused - kras

 

Plošina Toku

     

      Hřebeny

  Hřebeny

Hřebeny

Bahna 2000

Bahna 2000

Bahna 2000

 

Střední Brdy - krajina neznámá

Jen málokterý cestovatel směřující od Prahy na Šumavu tuší, že zde v nitru Čech míjí kraj, který sice rozměry konkurovat Šumavě  nemůže, vsak povahou přírodních scenérií  ano.  Nejvýstižnější termín pro tuto tajuplnou krajinu se zdá  být  "krajina neznámá" podle stejnomené knihy Jana Čáky pojednávající o tomto kraji.  

Vzpomeneme-li pouze vrchy, nejvyšším je vrchol Tok, jež tvoří rozsáhlou náhorní planinu ve výšce 860 m.n.m. Nelze se tedy divit, ze množství sněhu v zimě je v těchto končinách  srovnatelné s horskými kraji.

Celkový ráz kraje se vyznačuje ekologickou zachovalostí, způsobenou paradoxně tím, že  od r. 1924  je zde vybudován vojenský prostor, jež zakazoval a stále zakazuje vstup veřejnosti.  Vrátíme-li se ještě k plošině Toku, za dobrých povětrnostních podmínek se nám odtud naskytne sqelý výhled. Pokud jsme vybaveni dalekohledem, můžem např. dohlédnout do Prahy, vidět  Žižkovskou věž , pohled na Šumavské vrchy aj.

Dalšími zajímavostmi jsou zříceniny hradu, z nichž nejznámější je hrad Valdek, pod nímž se nalézá údolí Červeného potoka tvořící Záskalskou přehradu . Nemělo by se též zapomenout na velké Padrťské rybníky mimořádné svoji rozlohou, kdysi vyhledávaným rekreačním místem, které však vzalo za své při budovaní  vojenské střelnice v r. 1951 a s tím spojené totální likvidace obce Padrť. V rámci přilehlých historických památek bych rád ještě zmínil chrám Svatá Dobrotivá a Svatá hora. 

Množství zvěře , zejména vysoké a černé stavělo Brdy odnepaměti jako centrum myslivosti. Místem nejvíce svázaným s touto tradici je Lovecký zámeček, sloužící v historii jako výchozí bod pro pořádání slavných honů. Lovecký zámeček vznikl v éře zdejšího knížecího rodu Mansfeldů.

Bez zajímavosti nejsou ani setkáni různých "Arm" veterán klubů, kteří se sjíždějí každoročně zejména na Bahnech a na vrchu Jordán, kde se nachází mimo jiné prototyp obranného opevnění CE, která byla ve velkém počtu zbudována na hranicích při hrozící německé agresi v 30-tých letech.  Zdejší CE si zahrál například ve filmu Obecná škola. Brdsky kraj si též zahrál v další svěrákově klasice Na samotě u lesa.

Střední Brdy je tedy možno charakterizovat jako místo mnoho staletí opomíjené, kdysi sloužící jako útočiště různých "vyvrhelů", či naopak lidí schovávajících se před agresí, příkladem může být památné místo Bártův dub u Toku, kde se v dobách třicetileté války hluboko v lesích schovávali lidé před nájezdy Švédů na Příbram.

 Zbývá tedy otázka, není-li tento opomíjivý trend  i do budoucna pro zdejší prostředí spíše výhodou ?

Upozornění:

Území Středních Brd je využíváno jako vojenský výcvikový prostor a vstup do něj je přísně zakázán, resp. povolen pouze na speciální propustku (kterou může udělit pouze Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy v Jincích). Jakýmkoliv neoprávněným vstupem do prostoru vojenského újezdu na sebe berete riziko finančního postihu a možnosti vážného úrazu. Autor tohoto textu neodpovídá za jakékoliv problémy plynoucí z nerespektování tohoto upozornění.